بررسی تحلیلی حدیث «سلمان منّا اهل ‌البیت»

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرسش کلیدی این پژوهش، امکان درآمدن حقیقی مؤمنان به جرگه اهل‌بیت است. این پژوهش، بررسی دلالتی و سندی حدیث «سلمان منّا اهل‌البیت» را در پرتو دانش حدیث شیعه، رهیافتی مناسب به ‌سوی پاسخ علمی به این پرسش می‌داند و نشان می‌دهد تعبیر «سلمان منّا اهل‌البیت» در دانش حدیث شیعه، دست‌کم بخش مشترک چند حدیث است که همگی با کاربرد «اهل‌البیت» در قرآن، پیوندی کامل دارند. این تعبیر، از نظر واژگانی دارای توا‌تر است. سند مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن ها به‌کار رفته‌است، طیف کاملی شامل ضعیف، موثّق، حسن و صحیح را تشکیل می‌دهند. با این‌ همه، می‌توان مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن‌ها به‌ کار رفته را از نظر سندی، صحیح و از نظر دلالتی، محکم به‌ شمار آورد. این نوشتار، نشان می‌دهد رویکرد پیشوایان شیعه به امکان پیوستن مؤمنان به اهل ‌بیت ، اثباتی و ملاک‌محور است. همچنین، کانون ملاک‌های مورد نظر پیشوایان شیعه و مهم‌ترین عنصر قرارگیری سلمان در دایره اهل‌بیت ، دانش ویژه اوست؛ دانشی که قدر متیقّن آن، آگاهی از ادیان گذشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytic Study of the Hadith“Salmān is one of us, the people of the household”

نویسندگان [English]

  • H Basiri
  • R Shafiee
چکیده [English]

The main question of this research is the possibility that believers may indeed join the people of the household. This research is a conceptual and archival study of the hadith “Salmān is one of us, the people of the household” in the light of the science of Shiite hadith, which is a proper approach to finding a scientific answer to this question. It shows that the statement “Salmān is one of us, the people of the household” in the science of Shiite hadith has been the subject at least of a few traditions, which are related to the function of “the people of the household” in the holy Quran. This statement in so far as the diction is concerned is repeatedly narrated. The documents of the traditions in which these words have been used comprise a wide range which includes weak, documented, good, and correct narrations. Nevertheless, it can be said that the sum of traditions in which this statement comes in so far as the documents are concerned are correct
and in meaning are firm. This article shows that the view of the Shiite leaders on the possibility of the believers joining the people of the household, peace be upon them, is positive and is based on certain criteria. Moreover, the main criteria considered for the Shiite leaders and the most important one that makes Salmān entre the circle of the people of the household is his special knowledge, that knowledge which certainly makes him aware of the previous religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmān
  • people of the household
  • understanding hadith
  • conceptual study
  • archival study