دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1391 (7) 
روش‌های حلّ تعارضات بدوی اخباردر مصابیح ‌الانوار

صفحه 33-54

عبدالهادی فقهی زاده؛ زهرا عمّاری الله‌یاری


بررسی معیارهای نقد متن روایات از نظر البانی

صفحه 67-84

سیفعلی زاهدی؛ مریم سادات مؤدب


حجیت سنت از دیدگاه محمود ابوریه

صفحه 85-104

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ مهدی عبادی