راه شناخت علل الحدیث

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

یکی از امور مهم در فقه الحدیث، توجه به روایات معلّل و تشخیص آن ها از روایات صحیح است. شناخت روایات معلّل نیاز به اطلاعات دقیق و تخصص لازم در حدیث شناسی دارد، و تنها استادان فن حدیث و خبرگانی که به اسناد و متون روایات آشنایی کامل داشته باشند، از عهده تشخیص روایات معلّل برمی‌آیند. در این مقاله، انواع علل الحدیث و راه شناخت آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، و نمونه‌هایی از احادیث معلّل معرفی می‌گردد. امور ذیل از نشانه‌های علت در حدیث است: 1. تفرد راوی در نقل؛ 2. حدیث به ظاهر دارای سند موصول است، ولی پس از تحقیق روشن می‌شود که برخی از افراد سند حذف شده است؛ 3. روایت در ظاهر مرفوع است ولی در واقع موقوف می‌باشد که در قالب مرفوع نقل شده است؛ 4. متن حدیث با متن روایت دیگری مخلوط شده یا سند حدیثی در ضمن سند روایت دیگری آورده شده است؛ 5. راوی در هنگام نقل دچار توهم و تحریف گشته است مثلاً کلمه‌ یا جمله‌ای به روایت افزوده است؛ 6. تقطیع روایت در مواردی که بخش متروک با بخش مذکور دارای پیوند معنایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowing the Defects of Hadith

نویسنده [English]

  • A.M Mir Jalili
چکیده [English]

One of the important issues in understanding hadith is to consider the defective traditions and distinguishing them from sounds traditions. Knowing defective traditions needs exact information and necessary expertise in the knowledge of hadith, and only the specialists in the science of hadith and scholars who are completely familiar with the documents and texts of traditions can distinguish the defective traditions. In this article the different kinds of the causes of hadith and the way of knowing them have been discussed, and some examples of defective traditions are given. The following issues are among the signs of defect in hadith:
1. It is narrated only by one person.
2. The tradition apparently has a linked chain of transmitters, but during the study it becomes clear some of the transmitters have been omitted.
3. The tradition is apparently has connected chain of transmitters, but in fact it is unconnected and connected only in form.
4. The text of the hadith is mixed with the text of another tradition or the document of one hadith comes within the document of another tradition.
5. The narrator while relating the hadith errs and corrupts the hadith, for example he adds a word or a sentence to the tradition.
6. Dividing the tradition in cases where the omitted part and the mentioned part share the same meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Tradition
  • narration
  • defect
  • defective