بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

چکیده

پژوهش حاضر با استناد به روایات منقول در منابع شیعه به اثبات نظریه «نزول لفظی و معنوی قرآن کریم» توأمان از سوی خداوند متعال پرداخته، و با استناد به تأکید روایات بر نزول قرآن کریم به زبانی(لغتی) خاص و بیان دو لفظ «آیه و معنا» درباره نزول قرآن، و وجود محکمات و متشابهات در آیات و نیز نسبت انزال قرآن کریم به خداوند متعال اثبات می کند که پیامبر اکرم هیچ دخل و تصرفی در نزول آیات و ابلاغ آن به مردم هم در مقام لفظ و هم در مقام معنا نداشته است. نویسندگان مقاله با طرح این مباحث به نقد و ردّ نظریه دکتر سروش در باب کیفیت نزول قرآن از دیدگاه روایات پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Verbal and Spiritual Revelation

نویسندگان [English]

  • S.R Moaddab 1
  • H.R Yunisi 2
1
2
چکیده [English]

This article is an attempt to support the theory of “the verbal and spiritual revelation of the holy Quran” simultaneously by Allah the Exalted on the basis of the traditions narrated in Shiite sources. Moreover, on the basis of the stress traditions put on the revelation of the holy Quran in a special language and explaining the two terms “verse and meaning” in regard of the revelation of the Quran, the existence of the clear and ambiguous verses, and also attributing the revelation of the Quran to the Exalted Allah it is argued that the holy Prophet, peace be upon him and his household, had no verbal or spiritual intervention with the revelation of the verses or their announcement to people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Quran
  • the verbal revelation
  • spiritual revelation
  • religious experience
  • Prophetic experience