حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین  از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود به روایاتی استناد کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی دلالت برخی از این روایات می پردازیم که عبارت اند از روایاتی که امر به تمسّک به قرآن کریم می کنند، روایاتی که جایگاه قرآن را در حاکمیت بیان می کنند، روایاتی که شرط نافذ بودن شروط را عدم مخالفت آن ها با قرآن کریم می دانند، روایاتی در مورد استناد معصومین  به قرآن برای سرزنش افراد، روایات دال بر لزوم عرضه روایات به قرآن کریم، روایات دال بر آموزش چگونگی فهم قرآن و آموزش تفریع و استنباط احکام از آیات به اصحاب، روایتی دال بر امکان تشخیص بهترین وجه معانی قرآن برای غیرمعصومین و روایاتی دال بر حجّت دانستن تفسیر قرآن به قرآن در زبان معصوم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of understanding and interpreting the holy Quran by other than the Immaculate Imams according to Shiite Traditions

نویسندگان [English]

  • K Qāzi Zādeh 1
  • M Moqimi Nejād Dāwarāni 2
چکیده [English]

Whether understanding and interpreting the holy Quran by the other than the immaculate Imams is valid or it is restricted to the immaculate is one of the subjects of disagreement among the Shiite theologians and traditionists. Those who believe in the validity of the understanding and interpretation of the holy Quran by other than the immaculate Imams as evidence refer to some traditions. In this article tthe meaning of some of these traditions, traditions which order people to stick to the Quran, discuss the position of the Quran in judgment, show that the essential requirement of all conditions is their agreement with the holy Quran, explain that the Immaculate Imams turn to the Quran in reproaching a person, stress the necessity of judging the traditions according to the holy Quran, teach the way of understanding the Quran and inferring the religious terms from the verses, teach how to discern the best meaning of the Quran for people other than the immaculate Imams, and indicate the authority of the interpretation of the Imams of the holy Quran.he researchers discuss

کلیدواژه‌ها [English]

  • understanding the Quran
  • the permissibility of interpreting of the Quran
  • sticking to the Quran
  • the traditions on Judging traditions by the Quran
  • the judgment of the Quran
  • interpreting the