روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه تهران(پردیس قم)

چکیده

این مقاله، جستاری است در مورد مقتل الحسین کتاب الفتوح که ابن اعثم کوفی در حدود قرن چهارم آن را نوشته است. الفتوح نیز همچون سایر کتب تاریخی‌ـ روایی از هجمه تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان‌که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریان عاشورا در تردید قرار می‌دهد. لذا در این بررسی سعی شده، پس از ارزیابی شخصیت مؤلف و توضیحاتی در مورد کتاب او، به برخی از این هجمه‌های تحریفی اشاره و مطالب تاریخی‌ـ روایی آن مورد کند و کاش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Critique of Ibn A’tham Kufi’s Al- Futuh on Narrations of Ashura

نویسندگان [English]

  • Muhammad Kadim Rahman Setayesh 1
  • Mohsin Ra’fat 2
چکیده [English]

This article is a research on a book about the martyrdom of Imam Hosein entitled Al- Futuh written by Ibn A’tham Kufi about the fourth century A. H. Like other historical- narrative books Al- Futuh was not immune from distortion of Ashura. This work makes us doubt some events of Ashura. In this research, after the evaluation of the personality of the author and his book, some of the distortions are mentioned and historicalnarrative issues of this event are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al Futuh
  • Imam Husein
  • Distortion
  • Tradition
  • Ashura