دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1389 (3) 
گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(ع)

صفحه 37-66

عباس مصلائی‌پور یزدی؛ محسن دیمه‌کار گراب


اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

صفحه 127-144

کامران ایزدی مبارکه؛ سیدمحمدهادی گرامی