اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق

چکیده

در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار رفت. این اصطلاح از سده یازدهم به پیرو مکتب استرآبادی اطلاق گردید و از همان زمان با نوعی ابهام روبه‌رو بود. در ادامه مقاله، پس از بررسی این ابهام به پیامدهای آن در تطبیق مصادیق اخباریان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Term “Akhbari” in its Course of Change of Meaning

نویسندگان [English]

  • Kamran Izadi Mobaraka
  • Seyyed Muhammad Hadi Guerami
چکیده [English]

In this article the different uses of the term “Akhbari” are studied in the course of the history. Up to the sixth century A.H, the first meaning of “Akhbari” was a story teller or a historian. After the sixth century, besides its previous implications, it was employed in the meaning close to the traditionalist. From the eleventh century A.H this term was applied to the followers of Astarabadi School and from that time it bore an ambiguity. In this article, after analyzing this ambiguity, the consequences of showing akhbari instances will be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhbari
  • traditionist
  • people of hadiths
  • follower of hadith