جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرۀ رسول الله

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

قانون‌گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه‌گر است. روایت مشهوری از طرق خاصّه و عامّه نقل شده که اشاره به واقعه‌ای ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در مدینه النبی دارد و رسول‌الله در آن واقعه، ضمن ممانعت از انتقام‌گیری فردی، بر التزام شهروندان جامعه اسلامی نسبت به رعایت قوانین تأکید ورزیده‌اند. فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن‌ها را بر معنایی جز این حمل کرده‌اند، به نظری رسیده‌اند که زیبایی قانون‌محوری حکومت نبوی را بی-فروغ نموده است. در این مقاله، با مناقشه در این نحوه جمع حدیثی، شیوه‌ای در جمع این روایت پیشنهاد شده که روح قانون‌گرایی سیرۀ رسول‌الله روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A view of a Law- abiding Government in the Traditions of the Prophet’s life

نویسنده [English]

  • Muhammad Hadi Mufattih
چکیده [English]

The law- abiding attitude in the way of life of the Prophet who is the founder of the Islamic government, is apparently evident. The famous tradition which was narrated by experts and masses points to an event which occurred at the time of the Prophet’s government in Medina, where the Prophet prevented from committing any personal revenge and stressed on the duty of people of the Islamic society to obey the law. Jurists have placed this tradition beside two other groups of tradition which has been applied in a different way, and by combining them, they have reached at the view which disparages the beauty of the law- abiding view of the Prophet’s government. In this article, by challenging the way of combining traditions, we propose a way of combination which shows the spirit of the law- abiding attitude of the Prophet’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet’s way of life
  • combining traditions
  • law- abidingness
  • punishment for adultery
  • political jurisprudence