اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس قم

2 جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. هرچند مصادر ثانویه حدیث شیعه(برخلاف مصادر اولیه) برای شناسایی این روایات متحد تلاش فراوانی را شکل داده‌اند، ولی متأسفانه هیچ‌گاه متعرّض مبانی نظری و مشکلات و مسائل آن نشده‌اند. در این مقاله، تلاش شده تا مباحثی از قبیل تعریف اتحاد و تعدد در روایات، فواید شناخت روایات متحد، معیارهای شناخت روایات متحد و مشکلات موجود در این مسیر به اجمال معرفی گردد. همچنین عملکرد دو کتاب وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه در این باره مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unity or Diversity in Similar Narrations: A Comparative Study of the Function of Wasāil al-Shia and Jāmi Ahādith al-Shia

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mahdavi Rād 1
  • Muhammad Hussein Bahrāmi 2
چکیده [English]

The narrations of the Immaculate, peace be upon them, in the process of transmission come in different manuscripts and various narrations. Sometimes one narration in one book or some books have been transmitted repeatedly and in some cases the different transmissions of one narration differ from each other in text or documents. Although the secondary sources of Shii hadith (unlike the primary sources) have tried much to find these united narrations, unfortunately they never discussed their theoretical principles or their problems and questions. This article is an attempt to introduce briefly questions such as the definition of unity and diversity in narrations, the benefits of knowing the united narrations, the criteria of knowing the united narrations and the problems that exist in this way. Moreover, the function of the two books, Wasāil al-Shia and Jāmi Ahādith al-Shia in this regard have been discussed and compared with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unity and diversity
  • similar narrations
  • wasāil al-Shia
  • Jāmi Ahādith al-Shia
  • division
  • transmitting semantically
  • tashif