تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشگاه قم

چکیده

رابسون(Robson) خاورشناس انگلیسی در جلد سوم دایره المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وی در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه‌شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین اقسام و درجات احادیث صحیح، ذکر و تعریف اصطلاحات مختلف حدیثی مربوط به ماهیت سند، مرتبط با متن حدیث و سرانجام به طرق تحمل حدیث می‌پردازد. این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه‌های او در خصوص «تدوین حدیث» اختصاص دارد که می‌نویسد سنت در آغاز جزء منابع دین نبوده و به تدریج از منابع دین شمرده شده است، ضمن آنکه در برخی از بلاد اسلامی، در آغاز، متن حدیثی وجود نداشته و تدوین حدیث به همراه سند به قرن‌های بعد برمی‌گردد؛ نگارندگان در این مقاله، با بررسی‌های تاریخی، نادرستی این ادعا را نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey and Study of the Compilation of Hadith from the Viewpoint of J Robson in Encyclopedia of Islām

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javād Eskandarloo 1
  • Seyyed Rezā Moaddab 2
1
2
چکیده [English]

Robson, the English Orientalist, in the third volume of Encyclopedia of Islam, assigns a special entry to introducing hadith. In this entry he discusses such subject as the study of hadith as a word and as a technical term, the compilation of hadith, introducing the compendiums of hadith by the two sects, the critique of hadith, explaining the different kinds and degrees of true hadiths, defining the different technical terms of hadith in relation to the nature of the sources and the text of hadith, and finally the ways of transmitting hadith. This article is an attempt to study and critique his views in relation to the “compilation of hadith”. He writes that tradition at the beginning was not among the sources of religion but gradually it was counted among its sources and that in some of the Islamic countries at the beginning there was no text of hadith and the compilation of hadith along with its sources returns to subsequent centuries. The writers of this article in their historical search show that this claim is not true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Tradition
  • information
  • work
  • hadith compendium
  • Robson