بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تعداد آیات قرآن، در حدیثی در کتاب کافی با رقم هفده هزار نقل شده است. این حدیث از دیرباز در بین قرآن‌پژوهان امامیه مورد بررسی و نقد، و بهانه‌‌ای برای هجوم وهابیان و دیگران علیه مرحوم کلینی به طور خاص و امامیه به طور عام بوده است. اعتبار کتاب کافی و صحت سند حدیث مذکور بر دشواری ساماندهی‌اش افزوده است. نویسنده مقاله حاضر کوشیده است ضمن ارائه دیدگاهها درباره سند و متن این حدیث، آن را به سامان کند. بدین سان که محققان برای حل مشکل حدیث فوق دو راه پیشنهاد کرده‌اند؛ نخست بر اختلاف نسخه‌های کتاب کافی تأکید کرده و بر آنند که در نسخه‌های معتبر آن، کمیت آیات خلاف نسخه‌های دیگر است. دیگر آنکه این کمیت را باید در راستای وحی تفسیری و یا تفسیر آیات قرآن به قطعه‌های کوچک‌تر مورد ارزیابی قرار داد. هر کدام از این راه حل‌ها با قوت‌ها و ضعف‌هایی مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and an Evaluation of a Tradition on the Quantity of Quranic Verses in the Book of Al-Kafi

نویسنده [English]

  • Fathollah Najjarzadegan
چکیده [English]

In a tradition in the book of Al-Kafi, the number of the verses of the holy Quran has been claimed to be seventeen thousand. The tradition has always been studied by Shi'a Quran-researchers, and used by opponents, especially Wahhabites, to invade Shia in general, and the author of the book, the late Koleyni, in particular. The validity of Al-Kafi and the authenticity of the tradition make it difficult to present a solution. Mentioning different viewpoints on the tradition and its chain of transmission, this article offers a solution for this problem. Researchers have suggested two ways to solve the problem of the mentioned tradition. First, they have emphasized on the different versions of Al-Kafi and believe that in valid versions of this book the number of verses differ from other versions. Second, the number of verses should be evaluated according to the interpretive revelation or exegesis of Quranic verses in smaller parts. Each of these solutions has their own advantages or disadvantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition (hadith)
  • alteration
  • al-Kafi
  • quantity of Quranic verses
  • the Holy Quran