دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1388 (1) 
اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین

صفحه 22-44

محمدعلی مهدوی راد؛ عباس مصلایی‌پور؛ حمیدرضا فهیمی‌تبار