محمد بن سنان از ورای دیدگاه‌ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

محمد بن سنان از اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد است. 969 روایت از او در کتب اربعه نقل کرده‌اند که وی را در زمرۀ راویان پر حدیث شیعه قرار می‌دهد. دربارۀ او نظریات متضادی وجود دارد به گونه‌ای که برخی از دانشمندان تضعیفش کرده و به مجرد حضور نامش در سند حدیث، آن را ضعیف و غیر قابل استناد دانسته‌اند. در مقابل، منش رفتاری محمد بن سنان و هم‌نشینی او با حضرات ائمه و بزرگان اصحاب، اهتمام راویان پرآوازه و جلیل القدر در نقل روایات او، روایات بسیارش با موضوعات گوناگون در کتاب‌ها و جوامع حدیثی شیعه و وجود روایاتی در مدح وی، قضاوت درباره تضعیف او را با تردید جدی روبه‌رو می‌سازد. در این نوشتار، کوشش شده با دیدی واقع‌بینانه به ادله و شواهد موجود درباره شخصیت محمد بن سنان نگریسته شود تا ضمن آشکار شدن حقیقت و توثیق او، روایاتش از گردونه ضعف خارج و قابل استناد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mohammad Ibn Sanān beyond perspectives

نویسندگان [English]

  • Mohammad ‘Ali Mahdavi Rād
  • Amir ‘Atāollāh Jabbāri
چکیده [English]

Mohammad Ibn Sanān is a companion of three Imams: Kādhim, Rezā and Javād. In Four Books, there are 969 narrations quoted by him which make him one of the famous Shia narrators. Scholars have contradictory ideas about him some undermine his status and argue that each hadith which contain his name in its chain of document is invalid and non-attributable. On the other hand, some experts refer to his behavior and his companionship with Imams and great followers, the outstanding narrators’ attempts to use his narrations, the various topics of his narrations in books and Shite corpus of hadith, and some traditions in his praise, all of which made him an acceptable figure. Accordingly, they conclude that the claim about Ibn Sanān's low scientific and religious status is doubtful. The present study is an attempt to look at evidences and documents about Ibn Sanān from realistic point of view. Along with clarifying his truth and authenticity, this article aims at evaluating the traditions narrated by him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Ibn Sanān
  • Exaggeration of Mohammad Ibn Sanān
  • Undermining Mohammad Ibn Sanān’s Status
  • Evaluating Mohammad Ibn Sanān