مکتب تفکیک و تفسیر اثری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

مکتب تفکیک به عنوان مکتبی که مدعی جدایی و تفکیک بین معارف وحیانی و علوم بشری به‌ویژه فلسفه و عرفان است، در زمینه تفسیر قرآن و نقش سنت در آن، دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کند که بررسی و تحلیل آن ضروری به نظر می‌رسد. این مکتب اگرچه از تفسیر اجتهادی به عنوان روش مختار خود در تفسیر سخن به میان می‌آورد، در بسیاری از موارد به این ادعا پایبند نیست و به نوعی نقشی محوری برای احادیث و روایات در تفسیر قرآن قائل است و سایر منابع تفسیر از قبیل عقل، لغت و ادبیات و حتی خود آیات قرآن در این دیدگاه، در رتبه‌ای پایین‌تر از سنت قرار دارند. رهیافت پژوهش حاضر، معطوف به این نکته است که در این مکتب، استفاده از ادله نقلی برای اثبات موضوعات و مضامین عقلی از جمله در مباحث مربوط به یقین، یکی از نمونه‌های آن است. حجیت قرآن و قطع و یقین نیز در کنار سنت و به تأیید روایات اثبات می‌شود. در این مقاله، دیدگاه‌های تفکیکیان درباره نقش و کارکرد سنت در تفسیر قرآن، به اجمال مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The School of Tafkik and Narrative Interpretation

نویسندگان [English]

  • ‘Abbās Hemāmi 1
  • Hāmed Ali Akbarzādeh 2
چکیده [English]

The school of Tafkik (separation) argues that religious knowledge and human science, especially philosophy and mysticism, are two detached areas. This school has some views about the interpretation of Quran and the role of tradition on it which is required to be investigated and analyzed. Although this school refers to Ijtihadi approach as a legitimate method in interpretation, it rejects this claim in different ways and emphasize on the pivotal role of hadith and tradition when interpreting Quran. Compared to hadiths, other sources of interpretation such as intellect, lexis, literature and even Quranic verses have a secondary role. The present study focuses on the fact that separation school’s use of transmitted reasons in order to prove intellectual subjects, including the discussion about certainty, is one of its instances. The authority of Quran and certainty are also proved beside tradition. This article investigates and criticizes the seperationists’ perspectives on the role of tradition in interpretation of Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tafkik or the School of Separation
  • Interpretation
  • Quran
  • Tradition
  • authority