بازخوانی روایات توریه و حکم آن

نویسنده

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

در چند روایت، جواز توریه برای رهایی از کذب به طور مطلق استفاده می‌شود، و به کارگیری آن به پیامبران نیز نسبت داده می‌شود، لیک بررسی سندی و دلالی روایات یادشده در کنار تحلیل آیات مورد استناد در آن‌ها، و نیز تبیین معیار سخن راست و تمایز آن با دروغ، نشان می‌دهد ‌که توریه از نظر موضوع کذب است و در حال عادی ممنوع و حرام محسوب می‌شود و فقط در مواردی ‌همچون ضرورت و اصلاح مجاز می‌شود. دلایل و شواهد حکم یاد شده به همراه نقد ادله تجویزکنندگان توریه، در این نوشتار مطرح شده است. از ادله یادشده، دو نکته دیگر نیز روشن می‌گردد: نخست به اثبات نرسیدن توریه پیامبران و دوم، نفی الزام توریه در مقام ضرورت و صرفاً اثبات مطلوب آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Toriya Narrations and Religion’s Relevant Commandments

نویسنده [English]

  • Javād Irvāni
چکیده [English]

Some narrations are assumed to apply Toriya to avoid absolute lies. They also attribute the use of half-truth to the prophets. However, analysis of content and document of mentioned narrations, along with analyzing relevant verses in the Qurān and defining an acceptable criterion to distinguish truths from lies, show that half-truth is false. Regarding religious beliefs, it is considered to be forbidden in normal situations. Nevertheless, it is allowed in the case of necessity. The present study argues about the reasons and evidences of this commandment and criticizes the logics behind arguments of those who prescribe half-truth. As a result, two significant points are elucidated: First, it is found out that there is no evidence to prove that prophets utilized half-truth. The second conclusion of this article is that half-truth is not required to be applied in the case of necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honesty
  • lie
  • Toriya
  • Criticism on the Content of Narration