جایگاه روایت در تفسیر تسنیم

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تفسیر تسنیم از تفاسیر جامع معاصر با رویکردی همه‌سویه به قرآن کریم است که شخصیت اخلاقی و جامعیت علمی نگارنده آن، ضرورت توجه به این تفسیر منحصربه‌‌فرد را دو چندان کرده است. مفسّر، ارائه تفسیر قرآنی محض را وجهه همت خود دانسته است. با این حال، در این تفسیر، روایات به شکل وسیعی به کار گرفته شده‌اند. رویکردهای خاص مفسّر نسبت به روایات تفسیری و شیوه‌های نقد و تحلیل آن‌ها در دو حوزه نقل و نقد صدوری و محتوایی، موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. آیت الله جوادی آملی، رجوع به سخنان معصومان را فقط برای تقیید یا تخصیص اطلاق یا عموم آن و نیز برای برطرف شدن ابهام در تطبیق ضروری دانسته است نه در اصل مفهوم‌یابی، زیرا قرآن خود مبین خویش است و بررسی سندی و تحلیل محتوای احادیث بر مبنای معیارهای فقه الحدیث، از نکاتی است که در روش‌شناسی جنبه‌های روایی این تفسیر قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Narrations in Tasneem

نویسندگان [English]

  • Soheylā Pirouzfar
  • Tāhereh Nāji Sadreh
چکیده [English]

Tasneem, the Holy Qurān interpretation, is a comprehensive and contemporary exegesis that approaches the Holy Qurān with a multilateral perspective. Moreover, the moral character and comprehensive knowledge of the writer necessitate more attention to this unique exegesis. The interpreter has endeavored to present a pure Qurānic exegesis, yet narration has been used extensively in his exegesis. In this article we examined the specific approaches of the interpreter towards narrations used for Qurānic exegesis and his methods of critique and analysis in two fields of narration and critique of the content. Ayatollah Javadi Amoli has referred to the sayings of the infallible Imams (PBUT), only for clarification and not for finding the original meaning because the Qurān itself is self-explanatory. Additionally, reviewing documentations and analysis of narration-content based on the criteria of jurisprudence of hadith are significant points in identifying methodology related to different aspects of narration being used in this exegesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Javādi Āmoli
  • Interpretation of Tasneem
  • Narrations Used for Qurānic Interpretations
  • Methods of the Critique of Narrations