بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در تفسیر عیاشی

نویسندگان

1 واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه قم

چکیده

روایات تحریف‌نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریم، وجود روایات تشبیه رخدادهای کلان امت اسلام به وقایع امت‌های پیشین و عدم یادکرد نام معصومین در الفاظ قرآن، مهم‌ترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می‌روند. از این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل، بررسی و نقد است وجود روایاتی‌ـ به ظاهرـ دال بر تحریف قرآن است. در این زمینه، ده‌ها روایت از کتب گوناگون نقل شده و به امامان شیعه منتسب شده است. در میان مصادر روایات تحریف‌نما، تفسیر عیاشی اثر محمد بن مسعود عیاشی، دارای اهمیت فراوانی است. این پژوهش بر آن است تا فارغ از بررسی‌های انجام شده‌ سندی و إسنادی، به بررسی متنی روایات مورد استفاده تحریف‌گرایان در کتاب یادشده بپردازد، پس گام نخست به استخراج تمامی این روایات‌ـ به ظاهر مرتبط با تحریف‌ـ که حدود 90 روایت است، از تفسیر عیاشی اختصاص یافته و در ادامه، محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند، تک‌تک این روایات، دسته‌بندی نهایی شده است. شواهد درون متنی، سیاق روایات، ‌قراین برون‌متنی و سخنان دانشمندان اسلامی، دستمایه این نقد و بررسی‌هاست. در سایه این تحقیق، میزان روایات یادشده که می‌توان ظاهراً دال بر تحریف به حساب آورد، معلوم شده و با توجه به بررسی شواهد و قراین مشخص می‌شود که ادعا و اتهام تحریف به مرحوم عیاشی ادعایی نادرست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Traditions of Distortion in Ayyāshi Exegesis

نویسندگان [English]

  • Abdorrezā Haddādiān 1
  • Seyyed Rezā Moaddab 2
1
2
چکیده [English]

The so called the traditions of distortion, the ambiguity in the history of codification of the Holy Qurān, the traditions likening the major events in the Islamic nation to the events of past nations and also the fact that the names of the infallible Imams are not mentioned in the Holy Qurān are the most important reasons which lead in the claim that Qurān might be distorted. Out of these reasons, the traditions which apparently indicate the distortion in the Holy Qurān are mostly required to be studied. In this regard, more than thousand traditions are narrated in the different books and ascribed to Shia Imams. Among those books, Ayyāshi exegesis is principally significant. Regardless of the previous documental studies, the present paper attempts to study traditions of distortion in Ayyāshi exegesis from the textual point of view. At the first step all those traditions extracted from the book are almost 90 traditions. Then the areas of conflict in the traditions are elaborated on. Finally after exact investigation of all extracted traditions, the ultimate categorizations of them are presented. The content evidences, the context of traditions, the outer text evidences and the sayings of Islamic scholars are focused in this research. The results indicate that in the Ayyāshi exegesis from the 90 traditions which were claimed to be the traditions of distortion only two traditions implied the distortion in the Qurān. Thus the accusation against Ayyāshi is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Traditions of Distortion
  • Ayyāshi
  • Ayyāshi exegesis
  • the Shia and Distortion of Qurān