روش ابن بابویه صدوق در کمال الدین و تمام النعمه

نویسنده

دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

صدوق از محدثان و عالمان برجسته شیعه و دارای آثار فراوانی در زمینه دانش های مختلف دینی است. در این میان، کتاب کمال الدین و تمام النعمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا در این کتاب که از دیدگاه مکتب تشیع در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی(عج) نوشته شده، بسیاری از نصوص و احادیث مربوط به غیبت که غالباً سنددار، با ترتیبی خاص و به همراه براهینی متین درج گردیده است، لذا در این پژوهش سعی شده است به معرفی و روش صدوق در این اثر پرداخته شود. به همین منظور، بعد از ذکر مزایای نگارشی کتاب، طرق تحمل حدیث و روش وی در تبیین احادیث بیان شده و در نهایت به بررسی روایات از جهت متن و سند پرداخته شده است. صدوق غالباً احادیث را از طریق سماع فرا گرفته و در نگارش کتاب برخی روش های ویژه، چون ترتیب نیکو درآوردن روایات در باب مناسب، ذکر کامل سلسله سند، روایت از افراد متعدد و ذکر موارد تقطیع را به کار برده است. همچنین وی برای فهم بهتر روایات در بعضی موارد از آیات قرآن استفاده کرده است یا به شرح معنای حدیث یا واژگان موجود در آن و استدلال های کلامی نیز می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-Shaykh al-Saduq Approach in Kamāl al-Din wa Tamām al-Ni'mah

نویسنده [English]

  • Ātefeh Zarsazān
چکیده [English]

Al-Shaykh al-Saduq is a Shia leading scholar with many works in different areas of religious knowledge among which Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'mah ("the perfection of the religion and the end of the blessings") is regarded to be one of his most famous books. This book has been dedicated to Shia perspective about the occultation and age of Imam Mahdi including logical arguments along with many texts and Hadiths about occultation which are usually valid and well-ordered. The present study tries to introduce Al-Shaykh al-Saduq’s method in this book. After noting literal advantages of this book, his approach in quoting Hadiths are studied. Different traditions are also examined in terms of their context and validity. It is detected that al-Saduq has usually heard the Hadiths which are written in his book. He has also found to exercise special methods such as organizing traditions under proper headings, citing document series of all Hadith thoroughly, and stating traditions from different individuals’ view. In some cases, He employed Quranic verses to gain better understanding of traditions or described the meaning of Hadith, its vocabularies, and theological demonstration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Shaykh al-Saduq
  • Kamāl al-din wa Tamām al-Ni'mah
  • traditions
  • methodology