بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبیین حدیث

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

علامه شعرانی از جمله‌ محدثانی است که به سبب وسعت اطلاعات خود در علوم معقول و منقول، به شرح و فهم بسیاری از روایات موجود در‌ کتب حدیثی پرداخته و پرده ابهام از چهره آن‌ها برگرفته است. وی به منظور فهم درست روایات معصومان به دو فرآیند فهم حدیث، فهم متن حدیث و مقصود اصلی آن، در ذیل تعلیقات خود برکتب حدیثی، به‌ویژه کتاب وافی توجه داشته است. علامه به جهت آگاهی از متن صحیح حدیث به مقابله و تصحیح نسخه های متعدد کتب حدیثی پرداخته، و در این باره، از پدیده نقل به معنا در نسخه های گوناگون غافل نمانده است. علامه به منظور فهم دقیق متن حدیث با شرح واژگان به کار رفته در حدیث و همچنین نحوه ترکیب آن‌ها با یکدیگر، به فهم اولیه حدیث کمک کرده است، و علاوه بر آن، با تأمل در مفاد احادیث به بیان معانی اخبار، قواعد ادبی و بلاغی روایات پرداخته و نکات ارزشمندی در جهت فهم مقصود حدیث بیان داشته، و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از احادیث به کار گرفته و در مواردی به بیان احتمال های مختلف خبر پرداخته است. علامه در فهم روایات، آن دسته علومی را به کار گرفته است که به لحاظ عقلی به قطعیت رسیده و یا در متون دینی مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Religious and Practical Attempts of Allāmeh Sha’rāni in Explanation of Hadith.

نویسندگان [English]

  • Fathiyeh Fattāhizādeh
  • Saeideh Kāzem Toori
چکیده [English]

Due to his vast knowledge of traditional and rational sciences, Allāmeh Sha’rāni has written interpretation on different Hadith books and clarified their ambiguities. In an attempt to gain an accurate account of the infallibles’ traditions, He has focused on two main processes to discover the meaning of Hadiths, namely understanding texts of Hadith and their main goals. He has also found to be absorbed with Hadith books, specially Kitab al-Wafi when trying to find the meaning of Hadiths. Meanwhile, He has compared different versions of Hadith books with respect to their main ideas. To precisely understand the Hadith text, Allāmeh has defined and described the applied vocabularies and their combination. Besides, he has discussed literary and rhetorical rules of traditions and noted valuable points about distinguishing the goal of Hadith. He has also tried to prevent misunderstanding of traditions via pointing to different possibilities of interpretation. To perceive traditions, He has utilized those aspects of science which has been verified by wisdom or religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allāmeh Sha’rāni
  • understanding hadith
  • Explanation of Hadith
  • scientific understanding of Hadith
  • Kitāb al-Wāfi