ابن ولید و مستثنیات وی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشگاه قم

چکیده

شخصیت علمی ابن ولید و تأثیر او بر اندیشمندان پس از خود، نمایانگر جایگاه اوست و نیاز به بازنگری و کاوش بیشتر در دیدگاه‌های او را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر پس از معرفی شخصیت و آثار محمد بن حسن بن ولید و گزارشی از دیدگاه‌های او در عرصه‌های مختلف، با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی، تحلیلی؛ متمرکز در بررسی دیدگاه برجسته وی در مسئله استثنا به‌ویژه نسبت به کتاب محمد بن احمد بن یحیی شده است و به این نتیجه رسیده که استثنای ابن ولید از برخی از رجال در جهت هشدار به لزوم احتیاط و نیازمندی دقت بیشتر در برخورد با روایت آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn al-Walid and his Exceptions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Shāker 1
  • Alirezā Hosseini 2
چکیده [English]

Scientific personality of Ibn al-Walid and his effect on succeeding scholars indicate of his prominent status and imply researchers’ need to overview and investigate his points of view. The present article is an introduction of Muhammad Ibn al-Hasan Ibn al-Walid and his works and a report of his perspectives in different issues. Employing a library method and descriptive-analytic approach, the current study attempts to cultivate his outstanding and notable view about the problem of exception specifically in Nawadir al-Hikmah written by Muhammad Ibn al-Ahmad Ibn al-Yahya. The results show that exception of Ibn al-Walid is aimed at warning scholars to be more cautious and careful when studying narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn al-Walid
  • Exception
  • Documentation
  • Nawadir al-Hikmah
  • Caution and Warning