بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثیقات عامّ رجالی

نویسندگان

دان

چکیده

این مقاله در صدد است از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان از عنوان «وکیل امام» به «وثاقت راوی» پی برد؟ وکیل در لغت به معنای مورد اعتماد و در اصطلاح، کسی است که از جانب امام، انجام مأموریتی را عهده‌دار شده باشد. گروهی از دانشمندان رجالی، به توثیق عام وکلای امامان حکم داده‌اند و گروهی دیگر با توجه به وکلایی که در کتب رجالی، به عدم وثاقت آن‌ها تصریح شده است، توثیق عام را نپذیرفته‌اند. این مقاله علاوه بر دلایل عقلی و نقلی که رجالیون شیعه آورده‌اند، با دلیل تلفیقی نقلی ـ عقلی اثبات می‌کند که اعتماد امام به شخصی برای اثبات وثاقت او کافی است و لازمۀ عدم وثاقت امام به وکیلش، بررسی صدق و کذب گزارش‌های او و در نتیجه، تسلسل یا دَور است؛ لذا اصل بر توثیق عام وکیلان امامان است و دلایل خاص، موجب خروج افراد از این قاعدۀ عام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Question of the Agents of the Imam and the General Reliability of the Transmitters of Hadith

نویسندگان [English]

  • Majid Ma'āref
  • Muhammad Ali Dowlat
چکیده [English]

This article is a library and a descriptive-analytic research to answer the question whether one can establish the reliability of the narrator from the title “the agent of the Imam”. Agent by definition means a trustworthy person and technically he is a person who on behalf of the Imam has the mission to accomplish a task. Some of the experts of hadith have claimed the general reliability of the agents of the Imams. However, some other scholars on the basis that some of the agents are deemed to be unreliable in the books of the transmitters of hadith have rejected the general reliability of the agents. This article besides offering intellectual and narrative demonstrations offered by the Shii scholars of the transmitters of hadith, on the basis of narrative-intellectual argument proves that the trust of the Imam in a person is a sufficient reason for the latter’s reliability, and to deny the reliability of the Imam’s agent would depend on an assessment of the truth and falsehood of his reports, which would lead to circular reasoning or regress. Therefore, the general rule is to accept the general reliability of the agents of the Imam and only for particular reasons certain individuals would be excluded from this rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation
  • Agents of the Imam
  • justice
  • sin
  • Reliability