دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1393 (12) 
بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین

صفحه 25-64

محمد علی مهدوی راد؛ سید ضیاءالدین علیانسب؛ حجت روح اللهی


روش آیت‌الله خویی در کشف تحریف‌های سند

صفحه 137-160

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی


فهرست اسماء مؤلفی الشیعه

صفحه 189-214

محمدباقر بهبودی؛ مژگان سرشار