بررسی متنی احادیث ناظر به فضیلت زنان دارای فرزندان بیشتر

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در احادیثی از پیامبر2، بهترین زنان، کسانی معرفی شده‌اند که فرزند بسیاری به دنیا بیاورند. گاهی این احادیث، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و نپرداختن به آن‌ها موجب پذیرش حکم یکسان برای همۀ موقعیت‌ها می‌گردد که قصد شارع نیست و این، اهمیت و ضرورت امر را روشن می‌سازد. در این مقاله با مراجعه به قرآن و روایات و حکم عقل، بررسی می‌شود که داشتن این ویژگی، همیشه در اختیار انسان نیست؛ از جمله عقیم بودن و... . علاوه بر اینکه صِرف داشتن فرزند، موجب فضیلت زنان نمی‌شود بلکه داشتن فرزند صالح است که زن را بهتر می‌کند. مطلب سوم اینکه حدیث به خیر و بهتر بودن پرداخته است و آن می‌تواند یک امر دنیوی باشد و ربطی به فضیلت نداشته باشد، و باتوجه به اینکه ملاک برتری انسان‌ها در آیات قرآن، داشتن تقواست، اموری که خارج از اختیار انسان باشد، نفیاً و اثباتاً نمی‌تواند معیاری برای فضیلت و یا رذیلت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Textual Study of Traditions on the Superiority of Women with More Children

نویسندگان [English]

 • Samad Abdollahi Abed
 • Mina Ghodsi
University of Shahid Madani Azarbaijan
چکیده [English]

In some hadiths of the Prophet (pbuh), the best women are those who give birth to many children. Sometimes these hadiths create challenges and failure to evaluating them leads to the acceptance of the same ruling for all situations that is not the intention of Allah, and this clarifies the importance and necessity of the matter. In this article, by referring to the Qur'an and Hadith and the rule of reason, it is examined that having this feature is not always at the disposal of human beings; Including infertility and etc. In addition, just having a child does not make women virtuous, but having a righteous child makes a woman better. The third point is that the hadith deals with goodness and betterness, and it can be a worldly matter and has nothing to do with virtue, and considering that the criterion for the superiority of human beings in the verses of the Qur'an is piety. Matters that are beyond human control, negatively and positively. It cannot be a criterion for virtue or vice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fertility
 • Woman
 • Virtue of Woman
 • Quran
 • Childbearing
 1.  

  1. قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند.
  2. ابن جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، قم: دار سیدالشهدا للنشر، 1405ق.
  3. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم: مؤسسة آل البیتk، 1385ق.
  4. ادلبی، صلاح‌الدین بن احمد، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی، چ۱، بیروت: منشورات دار الآفاق، 1403ق.
  5. بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعه، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، 1368ش.
  6. بوعمران، شیخ، مسئلۀ اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن، ترجمۀ اسماعیل سعادت، تهران: هرمس، 1382ش.
  7. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة، تهران: دنیای دانش، 1382ش.
  8. حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی اصول الأئمة، مؤسسۀ معارف اسلامی امام رضاR، 1418ق.
  9. ـــــــ ، وسائل الشیعه، قم: مؤسسۀ آل البیتk، 1409ق.
  10. ـــــــ ، هدایة الأمة الی احکام الأئمةk، مشهد: آستانه الرضویة المقدسه، 1414ق.
  11. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ترجمۀ هدایت‌الله مسترحمی، تهران: مصطفوی، 1349ش.
  12. راوندی کاشانی، فضل‌الله بن علی، النوادر، قم: دار الکتاب، بی‌تا.
  13. زینر، آر.اس، طلوع و غروب زرتشتی‌گری، ترجمۀ تیمور باقری، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383ش.
  14. سبحانی، جعفر، جبر و اختیار، قم: مؤسسۀ امام صادقR، بی‌تا.
  15. سعیدی‌مهر، محمد، علم پیشین الهی و اختیار انسان، تهران: مؤسسۀ فرهنگی اندیشه، 1375ش.
  16. شایگان، داریوش، بت‌های ذهنی و خاطرۀ ازلی، تهران: انتشارات سپهر، 1381ش.
  17. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل والنحل، بیروت: دار المعرفة، 1998م.
  18. صدوق، محمد بن علی، الأمالی، ترجمۀ کمره‌ای، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش.
  19. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش.
  20. طبرسی، حسن بن فضل، نثر اللآلی، ترجمۀ حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1382ش.
  21. ــــــ ، مکارم الاخلاق، قم: الشریف الرضی، 1412ق.
  22. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407ق.
  23. غفاری، علی‌اکبر، تلخیص مقباس الهدایه، چ۱، تهران: جامعة الامام الصادقR، 1369ش.
  24. فیض کاشانی، محمد بن محسن بن شاه مرتضی، الوافی، اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین علیR، 1408ق.
  25. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظمین، قم: انتشارات رضی، 1375ش.
  26. قمی، عباس، سفینة البحار، قم: اسوه، 1414ق.
  27. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دار الکتب اسلامیه، 1407ق.
  28. ـــــ ، گزیدۀ کافی، ترجمۀ محمدباقر بهبودی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1363ش.
  29. متقی هندی، علاءالدین علی، کنز العمال، بیروت: مؤسسة الرساله، 1413ق.
  30. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء الثرات العربی، 1403ق.
  31. ـــــــ ، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران: دار الکتب اسلامیه، 1401ق.
  32. ـــــــ ، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الاحکام، قم: کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، 1406ق.
  33. مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسۀ فرهنگی اسلامی کوشا نبور، 1406ق.
  34. مسعودی، عبدالهادی، فقه الحدیث1، قم: دار الحدیث، 1396ش.
  35. معماری، داود، مبانی و روش‌های نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه، قم: بوستان کتاب، 1386ش.
  36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1371ش.
  37. نسائی، حافظ، سنن نسائی، شرح جلال‌الدین سیوطی، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
  38. نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة آل البیتk، 1408ق.
  39. هاشمی خویی، میرزا حبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغه، تهران: مکتبة الاسلامیه، 1400ق.