دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1399، صفحه 7-340 (23) 

مقاله پژوهشی

عوامل اختلاف در گزارش‌های رجال کشّی

صفحه 7-34

10.22052/12.1.7

رحیمه شمشیری؛ مهدی جلالی


زبان شوخی در کلام معصومان

صفحه 191-212

10.22052/12.1.191

عاطفه ستودیان؛ سید کاظم طباطبایی؛ سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی‌زاده طبری