ارزیابی‌ تأثیر تشیع راویان در نقدهای رجالی اهل سنت

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

عدالت‌محوری و پرهیز از هر گونه تعصب باید از مهم‌ترین اصول در نقد و بررسی متون باشد. اما آیا این اصل در نقدهای رجالی مورد توجه قرار گرفته است؟ و یا در این بخش تعصبات مذهبی کارگر بوده و مانع حقیقت‌گویی برخی از رجالیان شده است؟ این مقاله با هدف ارزیابی‌تاثیر شیعه بودن راویان در نقدهای رجالی اهل سنت در کتب رجالی معتبر آن‌ها و با روش توصیفی‌تحلیلی به نگارش درآمده، و با شواهد متعدد بیان می‌دارد که بسیاری از نقدهای رجالیون اهل سنت، دربارۀ راویان شیعی مذهب با جهت‌گیری مذهبی و تعصب فرقه‌گرایانه و ضد شیعی صورت گرفته و ثابت کرده است که نزد برخی رجالیون اهل سنت، تشیع برای راویان نوعی ضعف به شمار آمده و در موارد بسیاری حتی بر وثاقت و صلاح و عدالت راویان سایه انداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Shi'ism of Transmitters in Sunni Rejālī Critiques

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Seyfaliei
 • Mahdi Akbarnezhad
University of Ilam
چکیده [English]

justice and the avoidance of any prejudice should be one of the most important principles in the critique and review of texts. But has this principle been taken into account in Rejālī critiques? Or has religious prejudice worked in this area and prevented some Rejālīyān from telling the truth? This article aims to evaluate the influence of Shiite of transmitter on Sunni Rejālī criticisms in their authoritative Rejālī books and has been written with a descriptive-analytical method, and with numerous evidences, states that many Sunni Rejālīyān criticisms of Shiite transmitters with religious orientation and Sectarian and anti-Shiite prejudice has taken place and has proved that among some Sunni Rejālīyān, Shiism is a weakness for transmitters and in many cases has even overshadowed the stability, goodness and justice of the transmitters

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critique of Rejāl
 • Transmitter
 • Shiite
 • Sunni
 1.  

  1. قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند، تهران: دار القرآن الکریم. 1376ش.
  2. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابة فی معرفة الصحابه، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1415ق.
  3. ــــــ ، تقریب التهذیب، سوریه: دار الرشید، 1406ق.
  4. ــــــ ، تهذیب التهذیب، موقع یعسوب، بی‌تا.
  5. ــــــ ، لسان المیزان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1390ش.
  6. ــــــ ، نخبة الفکر، قاهره: دارالحدیث، 1418ق.
  7. ــــــ ، نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، الریاض: مطبعة سفیر، 1422ق.
  8. ابن حنبل، احمد، العلل و معرفة الرجال، بیروت: دار الخانی، 1408ق.
  9. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، الباعث الحثیث فی اختصار علوم الحدیث، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
  10. استرآبادی، محمدامین و عاملی، سید نورالدین موسوی، الفواید المدنیه، چ۲، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ۱۴۲۶ق.
  11. امین، محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1403ق.
  12. امینی، عبدالحسین، الغدیر، ترجمۀ جلال‌الدین فارسی، تهران: کتابخانۀ بزرگ اسلامی، 1368..ش.
  13. بخاری دهلوی، عبدالحق بن سیف‌الدین، مقدمة فی اصول الحدیث، بیروت: دار البشائر، 1406ق.
  14. بصری، حمیدرضا و دارابی، فرشته، «میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه»، مجله علوم حدیث، سال بیست‌ویکم، شمارۀ ۲، 1395ق، ص27ـ۵۲.
  15. جرجانی، ابو احمد ابن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1418ق.
  16. جزائرى، سید محمدجعفر مروج، القوائد الفقهیه والاجتهاد والتقلید، قم: دار الکتاب، 1415ق.
  17. حلبی، برهان‌الدین، الکشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث، بیروت: مکتبة النهضة العربیه، 1407ق.
  18. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، الکفایة فی علم الروایة، تحقیق هاشم احمد عمر، بیروت: دار الکتاب العربی، 1406ق.
  19. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، علوم الحدیث، بیروت: المکتب الاسلامی، 1397ق.
  20. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، الثقافة الاسلامیة فی العالم، 1390ق.
  21. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، المغنی فی الضعفاء، تحقیق نورالدین عتر، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
  22. ــــــ ، ذکر اسماء من تکلم فیه و هو موثق، الزرقاء: مکتبة المنار، 1406ق.
  23. ــــــ ، سیر اعلام النبلاء، قاهره: دار الحدیث، 1427ق.
  24. ــــــ ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1429ق.
  25. رازی، ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1271ش.
  26. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، مصر: مکتبة السنة، 1424ق.
  27. سلامه، محمد خلف، لسان المحدثین، موصل: بی‌نا، 2007م.
  28. سیوطی، جلال‌الدین، الفیة السیوطی فی علم الحدیث، المکتبة العلمیه، بی‌تا.
  29. ــــــ ، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، الریاض: مکتبة الریاض الحدیثه، بی‌تا.
  30. شحود، علی بن نایف، المفصل فی علوم الحدیث، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
  31. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الرعایة فی علم الدرایه، قم: کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴21ق.
  32. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: آل البیت، 1409ق.
  33. صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1362ش.
  34. صفدی، صلاح‌الدین خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، بیروت: دار احیاء التراث، 1420ق.
  35. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، چ۴، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  36. عاملی، بهاءالدین، الوجیزة فی علم الدرایه، چ۱، قم: بصیرتی، ۱۳۹۰ق.
  37. عقیلی، ابوجعفر محمد بن عمرو، الضعفاء الکبیر، بیروت: دار المکتبة العلمیه، 1404ق.
  38. علوی، محمد بن عقیل، العتب الجمیل علی اهل الجرح والتعدیل، عمان: دار الامام النووی، 1425ق.
  39. قیسی دمشقی، محمد بن عبدالله، توضیح المشتبه، بیروت: دار ابن حزم، 1422ق.
  40. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چ۴، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  41. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، بیروت: مؤسسة الرساله، 1400ق.
  42. منیع بغدادی، محمد بن سعد، طبقات الکبری، بیروت: دار صادر، بی‌تا.
  43. واعظ، عمر بن احمد، تاریخ اسماء الثقات، الکویت: الدار السلفیه، 1404ق.