دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آذر 1399، صفحه 7-362 (24) 
قراینی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی

صفحه 7-24

10.22052/12.2.1

سید علی دلبری؛ علی‌‌اکبر حبیبی‌مهر؛ مرتضی پژوهنده


اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

صفحه 197-222

10.22052/12.2.9

سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری‌فر