نویسنده = بمانعلی دهقان منگابادی
تأثیر غالیان بر روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 233-250

مصطفی پورکرمان؛ بمانعلی دهقان منگابادی


بررسی نقش زنادقه در جعل حدیث

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 251-276

بمانعلی دهقان منگابادی؛ حسین صفری