نویسنده = ����������������������� ����������
زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدّم و متأخّر؛ بازخوانی «کتاب ‌الزهد» ابن‌ مبارک و احمد بن‌ حنبل

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 247-266

10.22052/12.2.11

غلامرضا رئیسیان؛ علی مهمان‌نواز؛ مرتضی سلمان‌نژاد


اعتبارسنجی و روش‌شناسی اولین مستدرک نهج البلاغه

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 65-94

محسن قاسمپور؛ مرتضی سلمان‌نژاد