نویسنده = حبیب‌الله حلیمی جلودار
واکاوی روایت منقول از امام حسین (ع) در مذمّت حاکمیت زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22052/hadith.2023.252834.1337

حبیب الله حلیمی جلودار


اعتبارسنجی روایت حسن بصری در کارآمدی آیۀ «وَ إِن یکاَدُ» در دفع چشم‌زخم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-98

10.22052/12.1.75

حبیب‌الله حلیمی جلودار؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی