کلیدواژه‌ها = نقد سندی
تبارشناسی روایت سجدۀ زن بر شوهردر جوامع روایی متقدم امامیه

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 51-74

مهدی ایزدی؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 229-248

سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ رضا آقاپور؛ محمدصادق حیدری