کلیدواژه‌ها = ابن‌عباس
تحلیل انتقادی روایات متعارض کشی در جرح و تعدیل ابن‌عباس

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 241-276

10.22052/0.21.241

الهام زرین‌کلاه؛ نصرت نیل‌ساز؛ نهله غروی نائینی؛ محمدعلی مهدوی راد


نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌بیت

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-38

10.22052/hadith.2018.111173

بی‌بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ عاطفه احیاء جهرمی