نویسنده = سهیلا پیروزفر
ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 75-98

سهیلا پیروز فر؛ فهیمه اکبرزاده یزدی


رمزگشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 79-98

سهیلا پیروزفر؛ میکائیل باقری


بررسی سندی و متنی حدیث «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل»

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-48

سهیلا پیروزفر؛ زهرا شرف‌الدین


جایگاه روایت در تفسیر تسنیم

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 111-140

سهیلا پیروزفر؛ طاهره ناجی صدره


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 7-42

سهیلا پیروزفر؛ محمد مهدی آجیلیان مافوق