نویسنده = مهدی جلالی
عوامل اختلاف در گزارش‌های رجال کشّی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-34

10.22052/12.1.7

رحیمه شمشیری؛ مهدی جلالی


بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 33-78

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محمد مولوی؛ مهدی جلالی؛ علی اسدی


بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 139-158

مهدی جلالی؛ محمدحسن شاطری احمدآبادی


ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده)

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 153-184

مهدی جلالی؛ علی صادقی