نویسنده = محسن رفعت
روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 39-84

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان‌ستایش


بررسی روش های ابن ابی الحدید در فهم متن نهج البلاغه

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 31-78

محمدعلی مهدوی راد؛ محسن رفعت


روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 67-99

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محسن رفعت