کلیدواژه‌ها = امام حسین(ع)
بررسی حدیث اصلاح‌طلبی امام حسین(ع)

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 95-110

سید ضیاءالدین علیانسب؛ سید رضا مؤدب


روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 67-99

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محسن رفعت