کلیدواژه‌ها = مهدویت
نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243344.1144

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمد حسن رستمی


نقد ادعای «ولید بن صالح باصمد» دربارۀ تعارض روایات شیعی مربوط به «انتظار فرج»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22052/hadith.2023.253152.1359

حسن زرنوشه فراهانی؛ زینب هرمزی


تحلیل و بررسی غلوِ ابوسمینه؛ از راویان احادیث مهدوی و اعتبار یا بی اعتباری روایاتش

دوره 14، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 201-218

10.22052/hadith.2021.241844.0

سیده سکینه موسوی؛ محمدمهدی تقدیسی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی