نویسنده = محمدحسن رستمی
نقش‌ جریان‌های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

دوره 15، شماره 2، آذر 1402، صفحه 7-40

10.22052/hadith.2022.243344.1144

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمد حسن رستمی


منابع تفسیری شیخ کلینی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 99-128

اسماعیل اثباتی؛ محمدحسن رستمی


اعتبارسنجی روایت «علی حسنه لا تضر معها سیئه » در مصادر شیعه و سنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 251-276

عبدالرضا حدادیان؛ محمدحسن رستمی