نویسنده = مهدی اکبرنژاد
بازپژوهشی در تضعیف حمّاد بن‌ عیسی از سوی اهل ‌سنت

دوره 14، شماره 2، آذر 1401، صفحه 153-174

10.22052/hadith.2021.242031.0

مهدی اکبر نژاد؛ روح الله زاهری


ارزیابی‌ تأثیر تشیع راویان در نقدهای رجالی اهل سنت

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 173-196

10.22052/12.2.8

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ مهدی اکبرنژاد


واکاوی و نقد روایات غلوآمیز دربارۀ امامان در دو تفسیر عیاشی و قمی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 339-360

10.22052/0.22.339

فرحناز پرویزی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ یدالله حاجی‌زاده


اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 189-206

10.22052/hadith.2018.111180

طاهر علی محمدی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سعیده رضایی