کلیدواژه‌ها = اسرائیلیات
اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 197-222

10.22052/12.2.9

سید محمدرضا حسینی‌نیا؛ سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری‌فر


بررسی روایات تفسیری فریقین در مسئلۀ ازدواج حضرت با یوسف (ع) زلیخا

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-32

مجید معارف؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مرتضی قاسمی‌حامد


خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلییا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 159-184

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی حرمی