کلیدواژه‌ها = تصحیف
نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواه

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 281-300

10.22052/12.1.281

ابوطالب علی‌نژاد


مقایسه و ریشه‌یابی اختلافات نقلی در احادیث مشابه (با تکیه بر کتب أربعه)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 321-348

10.22052/0.21.321

سارا حسینی؛ اعظم فرجامی؛ جمال فرزند وحی


روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-28

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان‌ستایش؛ سمیه رضوی‌خواه