کلیدواژه‌ها = علم رجال
تضعیفات و توثیقات سهل بن زیاد در ترازوی داوری

دوره 15، شماره 2، آذر 1402، صفحه 271-302

10.22052/hadith.2022.246013.1173

علی کربلائی پازکی؛ فاطمه نجفی پازکی؛ صالح حسن زاده


تحلیل انتقادی انگارۀ وثاقت جابر بن یزید جُعْفی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 35-52

10.22052/12.1.35

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مجید بشیری


ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 75-98

سهیلا پیروز فر؛ فهیمه اکبرزاده یزدی


مبنای ملاک‌های ترجیح اقوال رجالیون در تعارض جرح و تعدیل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 49-84

سید مجتبی عزیزی؛ میثم مطیعی