دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1396 (18) 
1. نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌بیت

صفحه 7-38

بی‌بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ عاطفه احیاء جهرمی


6. مبانی اعتبارسنجی روایات بحارالانوار نزد علامه مجلسی

صفحه 143-164

محسن قاسم‌پور؛ ابوطالب مختاری‌هاشم‌آباد


8. اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری

صفحه 189-206

طاهر علی محمدی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سعیده رضایی


9. مصداق‌شناسی آیۀ دابه الارض باتوجه‌به روایات فریقین

صفحه 207-238

روح‌الله بهادری جهرمی؛ محمدعلی مجد فقیهی


12. جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث والقرآن

صفحه 281-306

حسین محققی؛ رسول محمدجعفری؛ اصغر هادوی کاشانی