دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394 (14) 
2. بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

صفحه 33-78

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محمد مولوی؛ مهدی جلالی؛ علی اسدی


3. رمزگشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت

صفحه 79-98

سهیلا پیروزفر؛ میکائیل باقری


4. منابع تفسیری شیخ کلینی

صفحه 99-128

اسماعیل اثباتی؛ محمدحسن رستمی


5. بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات»

صفحه 129-152

پرویز رستگار جزی؛ محمدتقی رحمت‌پناه


6. بررسی روایات نحوست روز دوشنبه

صفحه 153-178

حسن نقی‌زاده؛ مرضیه روستا