دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1394 (14) 
بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

صفحه 33-78

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محمد مولوی؛ مهدی جلالی؛ علی اسدی


منابع تفسیری شیخ کلینی

صفحه 99-128

اسماعیل اثباتی؛ محمدحسن رستمی


بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات»

صفحه 129-152

پرویز رستگار جزی؛ محمدتقی رحمت‌پناه