نویسنده = فتحیه فتاحی‌زاده
کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در مناظرۀ امام صادق با عمرو بن عبید معتزلی

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 187-214

10.22052/hadith.2021.241857.0

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده


تحقیق در اسناد و متن حدیث «جف القلم بما هو کائن» با روش تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 173-206

10.22052/0.19.173

فتحیه فتاحی‌زاده؛ حمیده بابازاده


روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-28

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان‌ستایش؛ سمیه رضوی‌خواه


روش آیت‌الله خویی در کشف تحریف‌های سند

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 137-160

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی


بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبیین حدیث

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-50

فتحیه فتاحی زاده؛ سعیده کاظم توری


شهید ثانی، رجالی بزرگ شیعه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 211-234

فتحیه فتاحی زاده


روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 67-98

فتحیه فتاحی‌زاده؛ نجیمه افشاری


حدیث‌پژوهی علامه موسوی سبزواری

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 59-88

فتحیه فتاحی‌زاده