کلیدواژه‌ها = شیعه
بررسی حدیث سبعه احرف در منابع شیعه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 75-94

10.22052/hadith.2021.111274

محمدصادق یوسفی‌مقدم


بررسی روایات تنزیه کتاب التوحید شیخ صدوق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 359-374

10.22052/hadith.2021.242047.0

سیدرضا مودب؛ علی اکبر تلافی داریانی


حضور راویان منتسب به تشیع در صحیح بخاری

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 99-126

10.22052/12.2.5

حسن نمکی نوقاب؛ محمد قندهاری


ارزیابی‌ تأثیر تشیع راویان در نقدهای رجالی اهل سنت

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 173-196

10.22052/12.2.8

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ مهدی اکبرنژاد


بازشناسی احادیث مختص شیعه از میان احادیث مشترک فریقین دربارۀ دجّال

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 151-172

10.22052/0.19.151

نصرت نیل‌ساز؛ کاوس روحی برندق؛ سحر صدری


تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 100-126

محسن قاسم‌پور


بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در کتاب کافی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 29-58

سید رضا مؤدب؛ عبدالرض حدادیان