نویسنده = مجید معارف
کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب الاختصاص

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 7-28

10.22052/0.20.1

مجید معارف؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


بررسی کاربرد عقل در نقد روایات

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-116

10.22052/hadith.2018.111176

مجید معارف؛ لعیا مرادی


معرفت بین الحدّین در روایات اهل بیت

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 29-50

مجید معارف؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مصطفی آذرخشی


بررسی روایات تفسیری فریقین در مسئلۀ ازدواج حضرت با یوسف (ع) زلیخا

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-32

مجید معارف؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مرتضی قاسمی‌حامد


بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثیقات عامّ رجالی

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 7-24

مجید معارف؛ محمدعلی دولت


نقد و بررسی نظریۀ گلدتسیهر دربارۀ تقدم نقد سند حدیث بر نقد متن

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 7-34

مجید معارف؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ سعید شفیعی


نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 37-66

مجید معارف؛ یحیی میرحسینی