دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نظرات نیومن درباره علل اخراج احمد بن محمّد بن خالد برقی از قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22052/hadith.2022.246714.1226

علی چمنی؛ لیلا السادات مروّجی؛ محمدحسن صانعی پور


نقد و بررسی روایت: «اِسقونی شربة من الماء» از منظر دانش های حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22052/hadith.2022.246715.1222

محمد رضا شاهرودی؛ محمد فراهانی


نقد ادعای «ولید بن صالح باصمد» دربارۀ تعارض روایات شیعی مربوط به «انتظار فرج»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22052/hadith.2023.253152.1359

حسن زرنوشه فراهانی؛ زینب هرمزی


تحلیل انتقادی «کتابُ الصّلح» صحیح بخاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2023.246756.1229

کرم سیاوشی؛ سجاد یوسفی سرود


ارزیابی روایات اسرائیلی ابن عباس(68 ه ق) و انگاره اثرپذیری وی از تعالیم یهود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.246495.1206

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ نسرین جعفری


ارزیابی روایات یونس بن ظبیان در کافی بر اساس بازیابی منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.246759.1230

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید علی دلبری


نقد سندی و دلالیِ روایات ناظر بر ضمیر فاعلی در فعلِ «جَعلا» در آیه 190 سوره اعراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.247433.1241

مهدی آذری‌فرد؛ حمیدرضا فهیمی‌تبار


خاستگاه تاریخی-جغرافیایی روایات نهی از شرکت در قتال بین مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2022.247410.1236

مرجان شیری؛ نصرت نیلساز


اعتبار سنجی روایت مواجهه امام سجاد ع با یزید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22052/hadith.2023.248349.1250

سیدرضا مودب؛ ولی اله مهدوی فر


واکاوی روایات ضرب قرآن با قرآن و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های پیرامون آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22052/hadith.2023.248846.1309

محمدصادق یوسفی مقدم؛ فریده پیشوایی


اعتبارسنجی سند و متن روایات معراجیه در تفسیر مأثور نورالثقلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22052/hadith.2023.253210.1364

آمنه امیدی؛ الهام زرین کلاه


نقد و بررسی حدیث «رؤیت خدا» در قیامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22052/hadith.2023.252611.1324

محمد شعبان پور


بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22052/hadith.2023.248323.1247

فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی


تحلیل دلالت روایات تفسیری لیل و نهار بر تکامل تدریجی تاریخ و عصر ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22052/hadith.2023.248585.1274

محمد هادی منصوری؛ محسن فاضل بخشایش


تحلیل استفاده از راویان ضعیف در أسناد کتاب کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22052/hadith.2023.253157.1360

حمید محمدی؛ علی محمد میر جلیلی؛ مهدی غلامعلی


واکاوی روایت منقول از امام حسین (ع) در مذمّت حاکمیت زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22052/hadith.2023.252834.1337

حبیب الله حلیمی جلودار