دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاریخگذاری حدیث، روش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/hadith.2022.243133.1106

فاطمه سادات میرهاشمی؛ حمیدرضا بصیری


چیستی تعلیل و تبیین کاربری های آن در فهم روایت فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2022.243343.1142

جواد سلمان زاده


جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22052/hadith.2021.242908.1057

الهام جمشیدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسمپور


بررسی سندی و دلالی روایات «اختصام در ملأ اعلی» در منابع روایی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22052/hadith.2021.242941.1065

آذر زمانی؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


تحلیل روایت«أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النَّاسَ ...» با رویکرد تاریخگذاری إسناد-متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243427.1158

فاطمه دست رنج؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ماهرخ غلامی


نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22052/hadith.2022.243344.1144

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمد حسن رستمی


بررسی نظرات نیومن درباره علل اخراج احمد بن محمّد بن خالد برقی از قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22052/hadith.2022.246714.1226

علی چمنی؛ محمدحسن صانعی پور؛ لیلا السادات مروّجی


بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22052/hadith.2023.248323.1247

فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی